• 244 BÀI ĐĂNG
 • 11 NGƯỜI ĐANG ONLINE
  105 LƯỢT TRUY CẬP

Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020

Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020

Phong thủy không thể hiện rõ những ảnh hưởng tốt hay xấu tới sự vật để chúng ta có thể cảm nhận ngay được nhưng nó vẫn là một yếu tố hết sức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong thiết kế kiến trúc đẹp cho ngôi nhà. Việc xác định được đúng hướng tốt xấu sẽ giúp KTS bố trí công năng được tốt hơn và phù hợp hơn về mặt phong thủy, góp phần tạo môi trường tốt trong sinh hoạt hàng ngày của con người.

 Phong thủy cho tuổi 2001
- Năm sinh dương lịch: 2001
- Năm âm lịch : Tân Tỵ
- Ngũ hành(bản mệnh): Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2001

 - Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2002

- Năm sinh dương lịch: 2002
- Năm âm lịch : Nhâm Ngọ
- Ngũ hành(bản mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2002

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước đức)
- Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2003

- Năm sinh dương lịch: 2003
- Năm âm lịch : Quý Mùi
- Ngũ hành(bản mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2003

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
- Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2004

 - Năm sinh dương lịch: 2004
- Năm âm lịch : Giáp Thân
- Ngũ hành(bản mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2004

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
- Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2005

 - Năm sinh dương lịch: 2005
- Năm âm lịch : Ất Dậu
- Ngũ hành(bản mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2005

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
- Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2006

- Năm sinh dương lịch: 2006
- Năm âm lịch : Bính Tuất
- Ngũ hành(bản mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Tốn Mộc

Bat trach cho chu nha sinh nam 2006

- Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2007

 - Năm sinh dương lịch: 2007
- Năm âm lịch : Đinh Hợi
- Ngũ hành(bản mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Chấn Mộc

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2007

 - Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2008

 - Năm sinh dương lịch: 2008
- Năm âm lịch : Mậu Tý
- Ngũ hành(bản mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2008

- Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

 - Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2009

 - Năm sinh dương lịch: 2009
- Năm âm lịch : Kỷ Sửu
- Ngũ hành(bản mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2009

 - Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2010

- Năm sinh dương lịch: 2010
- Năm âm lịch : Canh Dần
- Ngũ hành(bản mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2010

 - Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

 - Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2011

 - Năm sinh dương lịch: 2011
- Năm âm lịch : Tân Mão
- Ngũ hành(bản mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2011

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
- Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2012

 - Năm sinh dương lịch: 2012
- Năm âm lịch : Nhâm Thìn
- Ngũ hành(bản mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2012

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
- Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2013

 - Năm sinh dương lịch: 2013
- Năm âm lịch : Quý Tỵ
- Ngũ hành(bản mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2013

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
- Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2014

 - Năm sinh dương lịch: 2014
- Năm âm lịch : Giáp Ngọ
- Ngũ hành(bản mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2014

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
- Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2015

 - Năm sinh dương lịch: 2015
- Năm âm lịch : Ất Mùi
- Ngũ hành(bản mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Tốn Mộc

Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2015

 - Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2016

- Năm sinh dương lịch: 2016
- Năm âm lịch : Bính Thân
- Ngũ hành(bản mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Chấn Mộc

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2016

 - Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2017

 - Năm sinh dương lịch: 2017
- Năm âm lịch : Đinh Dậu
- Ngũ hành(bản mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2017

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
- Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2018

 - Năm sinh dương lịch: 2018
- Năm âm lịch : Mậu Tuất
- Ngũ hành(bản mệnh): Binh địa Mộc tức Cây đất bằng
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2018

 - Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2019

 - Năm sinh dương lịch: 2019
- Năm âm lịch : Kỷ Hợi
- Ngũ hành(bản mệnh): Binh địa Mộc tức Cây đất bằng
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2019

 - Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
- Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2020

- Năm sinh dương lịch: 2020
- Năm âm lịch : Canh Tý
- Ngũ hành(bản mệnh): Bích thượng Thổ tức Đất vách nhà
- Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2020

 - Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
- Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm. Do đó Hanoi Architect xin đưa ra những tư vấn phong thủy cơ bản nhất về  từng độ tuổi để quý khách hàng tham khảo trước khi quyết định xây dựng căn nhà của mình.

Hotline Hanoi Architect : 0901025999

Và mọi ý tưởng của quý khách về ngôi nhà mơ ước của mình xin bật sáng ngọn đèn ý tưởng bên phải website để liên hệ với Hotline của Hanoi Architect hoặc quý khách hàng vào phần liên hệ để viết mail yêu cầu cho Hanoi Architect. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách để tìm giải pháp tốt nhất cho mọi băn khoăn của quý khách hàng về việc xây dựng ngôi nhà đẹp hay cải tạo không gian sống lý tưởng cho quý khách hàng! Kính chúc quý khách hàng xây dựng được ngôi nhà như ý muốn và phù hợp về phong thủy!

Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020 Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020 Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020 Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020 Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020 Thiết kế kiến trúc nhà đẹp theo phong thủy tuổi 2001-2020


 • Thước lỗ ban và la kinh trong Thiết kế phong thủy Thước lỗ ban và la kinh trong Thiết kế phong thủy

  Lỗ Ban nghiên cứu về cuộc sống con người trong vũ trụ, từ những mối quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài Lỗ Ban đã đẻ ra những khoảng cách kích thước không gian biểu thị sự sinh tồn và suy thoái của cuộc sống con người.

 • Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000 Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000

  Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm

 • Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999

  Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm

 • Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1998 Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1998

  Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm

 • Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1997 Thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1997

  Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến
Ghi nhớ mật khẩu Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản tại HanoiArchitect? Đăng kí
Tôi đã đọc và đồng ý với Nội quy website HanoiArchitect